مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

leader

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است.
مجتمع آموزشی غیردولتی دانشگاه شیراز
حیاط دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز دوره اول
حیاط دبیرستان پسرانه دوره دوم
حیاط دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدوره اول ودوم
حیاط چمن دبستان پسرانه دانشگاه
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider
دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

مدیریت: خانم هماتاج مسندی شیرازی

مشاهده
دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز (دوره اول)

مدیریت: آقای مهدی جلیلی

مشاهده
دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

مدیریت: آقای سهراب راهنورد

مشاهده
دبیرستان پسرانه دانشگاه شیراز (دوره دوم)

مدیریت:آقای محمد توکل باخدا

مشاهده
دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز (دوره اول)

مدیریت: خانم رویا معزی

مشاهده
مهد کودک دانشگاه شیراز

مدیریت: خانم سعیده زمردیان

مشاهده
دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز (دوره دوم)

مدیریت: خانم محبوبه معلایی

مشاهده
آکادمی کنکور دانشگاه شیراز

مدیریت: آقای محمدتوکل باخدا

اخبار و اطلاعیه های مجتمع دانشگاه شیراز
ارتباط با مدیریت مجموعه ها
پیوندهای مفید