مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

leader

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است.

ارتباط با مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

مکاتبات ضروری والدین:

وب سایت مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز به صورت شبانه روزی آماده دریافت پیام ها یا نقطه نظرات شما درباره مسائل آموزشی، پرورشی و فوق برنامه مدارس است. این پیامها مستقیما در اختیار مدیر مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز قرار می گیرد و پیگیری لازم بعمل خواهد آمد.درصورت تمایل به دریافت پاسخ ازطرف مدیریت،لطفاشماره همراه یا ایمیل خودرا وارد نمایید.

 

07136288020

مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

07136288020

07136460058

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

07136269080

دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

07136269080

07136260597 - 07136276393

دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدوره اول

07136273263 - 07136292090

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره اول

07136273263 - 07136292090

36271010 - 36271011

دبیرستان پسرانه دانشگاه شیرازدوره دوم

07136281575 - 01736281571

دبیرستان دخترانه دانشگاه شیرازدوره دوم

07136281575 - 01736281571

ارتباط با مدیریت مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

لطفا نام خود را وارد نمایید
لطفا آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید
Invalid Input
Please write a subject for your message.

0/400

لطفا پیام خود را وارد نمایید