برگزاری جشنواره مسابقات دانش آموزی ماشین های خورشیدی دردبستان پسرانه دانشگاه شیراز

DSC09436

 

DSC09469

DSC09484

 

DSC09500

DSC09526

DSC09533


چاپ